مراحل گرفتن کمربند کاراته

مراحل گرفتن کمربند کاراته

مراحل گرفتن کمربند کاراته

مراحل گرفتن کمربند کاراته چگونه است و چقدر زمان میبرد ؟

در کاراته ورزشکاران با رنگ کمربند درجه بندی می شوند و برای ارتقاء باید کمربند جدید بگیرند. اما سوال اینجاست که چه مراحلی را باید طی کرد و چقدر زمان میبرد تا یک کاراته کار به کمربند بعدی برسد ؟ ابتدا در مورد کمربندهای کاراته کمی توضیح دهیم. در کاراته مجموعا ۸ کمربند داریم که به ترتیب سفید ، زرد ، نارنجی ، سبز ، آبی ، بنفش ، قهوه ای و مشکی می باشد که کمربندهای رنگی کیو نامیده می شوند و بعد از گرفتن کمربند کاراته شما با دان درجه می گیرید. هر رنگ معنا و مفهوم خاص خود را دارد که در مقاله ای جدا به آن می پردازیم.

قبل از هر چیزی این نکته را بدانید که با توجه به تعداد جلساتی که ورزشکار در باشگاه شرکت میکند ، میزان فعالیت ، استعداد ورزشکار ، تشخیص مربی ، مهارت ورزشکار در اجرای فنون و … ممکن است که زمان ارتقاء کمربند کمتر یا بیشتر شود و حتی در خیلی از موارد ورزشکارانی هستند که با هم کاراته را شروع می کنند اما در بازه های زمانی مختلف کمربندهای خود را می گیرند که این نشان از دلایلی که گفتیم دارد.

کمربند سفید : این کمربند برای همه افرادی که لباس کاراته را می پوشند و این ورزش را شروع می کنند قابل استفاده است یعنی زمانی برای بستن این کمربند نیاز نیست.

کمربند زرد : حدودا ۳ ماه باید از کمربند سفید بگذرد و کاراته کار با فنون اولیه و حرکاتی که مربی به او آموزش می دهد آشنا شده باشد و بتواند آنها را اجرا کند تا کمربند زرد کاراته را ببندد.

کمربند نارنجی : در این کمربند نیز ۳ ماه باید از کمربند قبلی گذشته باشد. فنون کاراته در این کمربند از مرحله زرد سخت تر می باشد و فراتر از آشنایی بوده .

کمربند سبز : برای بستن کمربند سبز باید حدود ۶ ماه از کمربند قبلی گذشته باشد.

کمربند آبی : برای این کمربند نیز حدود ۶ ماه از کمربند قبلی یعنی سبز باید بگذرد.

کمربند بنفش : در این مرحله به دلیل پیچیدگی فن ها و کاتاها و همچنین شروع آمادگی بدنی لازم برای اجرای آنها زمان تقریبی ۸ ماه از کمربند قبلی باید بگذرد تا بتوانید بنفش ببندید.

کمربند قهوه ای : شما به مرحله ارشدی نزدیک شده اید به همین دلیل تسلط کاملی بر روی کاتاهای قبلی و همچنین تمام ضربات باید داشته باشید. همچنین سرعت و قدرت ضربات شما نیز اهمیت دارد. با تشخیص مربی حدود ۹ ماه تا یک سال از کمربند قبلی باید بگذرد تا اجازه بستن کمربند قهوه ای به شما داده شود.

کمربند مشکی : در این مرحله ورزشکار باید به مرحله استادی رسیده باشد و بر روی انواع حرکات و ضربات مسلط باشد. برای رسیدن به کمربند مشکی باید تقریبا ۱ سال از گرفتن کمربند قهوه ای گذشته باشد تا بتوانید وارد این مرحله شوید.