فرم شماره 1 تکواندو

فرم شماره ۱ تکواندو

فرم شماره یک تکواندو

فرم شماره یک تکواندو

در تکواندو همانند ورزش های رزمی دیگر شما باید یک سری حرکات نمایشی که در تکواندو فرم ، در کاراته کاتا و … نامیده می شوند را فرا بگیرید. یکی از مهمترین عواملی که شما باید بدونید تا کمربند بعدی رو در تکواندو بگیرید همین فرم ها هستند. قطعا فرم شماره ۱ که برای کمربند سفید می باشد بسیار ساده تر از سایر فرم ها است.