بوکس حرفه ای

بوکس حرفه ای

بوکس حرفه ای به گونه ای از ورزش بوکس گفته میشود که در آن قوانین سخت گیرانه تر است و با بوکس آماتور تفاوت های زیادی دارد. یکی از این قوانین این است که در بوکس حرفه ای ، بوکسورها حق ندارند از کلاه یا محافظ سر استفاده کنند و باید بالاتنه بوکسورها کاملا بدون […]