کیک بوکس بهتره یا بوکس

کیک بوکس بهتره یا بوکس

تفاوت کیک بوکس و بوکس بارزترین تفاوت در این دو ورزش استفاده از دست و پا در کیک بوکس است ولی در بوکس شما فقط مجاز به استفاده از دست هستید.البته در ادامه تفاوت کیک بوکس و بوکس را کامل توضیح میدهیم. ورزش کیک بوکس ورزش کیک بوکس یکی از انواع ورزش های رزمی ترکیبی […]