طریقه بستن باند بوکس حرفه ای

طریقه بستن باند بوکس حرفه ای

بوکس یکی از ورزش های محبوب در ایران است شما میتوانید با نیم ساعت ورزش کردن در طول روز نزدیک به ۱۰۰۰ کالری بسوزانید.و ماهیچه جایی چربی های بدن را خواهد گرفت.طبق تحقیقات در خصوص ورزش بوکس این ورزش میتواند کاهش دهنده استرس در بدن شما باشد در برخی مواقع هم میتواند خشم شما را […]