کاراته شوتوکان چیست

کاراته شوتوکان

کاراته سبک شوتوکان شاید اسم کاراته را زیاد شنیده باشید اما بیشتر ورزش های رزمی دارای زیر شاخه های زیادی هستند و در کاراته یکی از زیرشاخه های آن کاراته شوتوکان است حالا شوتوکان چیست؟در ابتدا کمی از تاریخچه این هنر رزمی میگوییم و در ادامه سبک های آن و همچنین تمرینات کاراته شوتوکان را […]