چگونه در مبارزه ناک اوت نشویم

چگونه ناک اوت نشویم

روش های knockout نشدن در مبارزه یکی از عواملی که از ناک اوت شدن افراد در مبارزات بوکس جلوگیری میکند قدرت بدنی است اما بر خلاف باور اکثر افراد این تنها قدرت بدنی نیست که باعث ناک اوت نشدن میشود. بلکه تکنیک هایی وجود دارد که کمک بسیار چشمگیری می کند تا از این اتفاق […]