مبارزه با حریف قد بلند

مبارزه با افراد قد بلند

بوکس با قد بلندتر درسته که در مسابقات بوکس مبارزها رو بر اساس وزن تقسیم بندی میکنند اما از عامل بسیار مهم قد نیز نمیشه غافل شد. در بوکس دست بلندتر یعنی ضربه راحت تر. مبارزی که دستان بلندتری داره ضربه خودش رو در فاصله یکسان میتونه صورت حریف برسونه اما حریفی با قد کوتاهتر […]