بهترین ضربات ترکیبی بوکس : 6 ترکیب ضربه در بوکس که میتوانید در مبارزه پیروز شوید

بهترین ضربات ترکیبی بوکس

بهترین ضربات ترکیبی بوکس

بهترین ضربات ترکیبی بوکس

بهترین ضربات ترکیبی بوکس که میتوانید در تمرینات و مسابقات داشته باشید چیست. امروز میخوایم در مورد ضربات ترکیبی در بوکس صحبت کنیم. در ورزش بوکس ضربات تک فایده زیادی ندارند و شما می بایست استراتژی برای ضربات ترکیبی داشته باشید تا بتوانید حریف را در شرایط خاص قرار دهید و ضربات خود را به او وارد کنید. در بوکس حرفه ای اگر ضربه ای به صورت تک به حریف بزنید مطمئنا دفاع خواهد شد یا جاخالی می دهد اما در ضربات ترکیبی اینطور نخواهد بود و بعد از دفاع اولین ضربه ، ضربه بعدی وارد می شود و اگر استراتژی خوبی برای آن چیده شود و نقاط ضعف حریف در آن لحاظ شده باشد میتواند بسیار موثر باشد. در این مقاله میخواهیم چند ضربه ترکیبی بوکس که بسیار کارآمد هستند را برای شما معرفی کنیم.

در ابتدا باید مقاله ضربات بوکس را مطالعه کنید تا با انواع ضربه آشنا شوید و اصطلاحات آن را بدانید.

ترکیب ۱-۲ :

در این ضربه ترکیبی که اصلی ترین و پایه ترین و البته ساده ترین ترکیب می باشد ، شما بلافاصله بعد از ضربه چپ، ضربه راست را وارد می کنید. این ترکیب در عین ساده بودن بسیار موثر است و در مسابقات رسمی بین بوکسورهای حرفه ای نیز مشاهده می شود که از این ترکیب خیلی استفاده می شود. دلیل موثر بودن این ترکیب سرعت آن است که وقتی شما بلافاصله بعد از چپ، راست را بزنید حریف ضربه چپ را دفاع می کند و انتظار ضربه بعدی را ندارد و گارد خود را کمی پایین می آورد که در همان لحظه ضربه راست به صورت او می نشیند.

ترکیب ۱-۱-۲ :

همانطور که گفتیم از ترکیب ضربات ۱-۲ بسیار استفاده می شود و ترکیبی که استفاده از آن رایج باشد قطعا برای دفاع از آن نیز تمرین زیادی می شود. به همین دلیل شما با ترکیب ۱-۱-۲ می توانید حریف را فریب بدهید. به این صورت که وقتی شما ضربه چپ را می زنید او منتظر ضربه راست است ولی وقتی دوباره چپ می زنید او فریب می خورد و وقتی بلافاصله ضربه دست سنگین خود را به سمت او پرتاب کنید ، می بینید که چقدر تاثیر گذار خواهد بود.

ترکیب ۱-۲-۳ :

در این ترکیب ضربه اول که همان jab یا چپ می باشد ، ضربه دوم دست راست و ضربه سوم هوک چپ . این ترکیب فوق العاده است و میتواند تاثیر بسیار زیادی در مبارزه شما داشته باشد. به این صورت که ابتدا چپ راست را به حریف وارد می کنید و فورا هوک چپ را بدن یا صورت حریف می زنید. میتوانید امتحان کنید که وقتی ضربه راست را به صورت حریف می زنید ، بدن شما در بهترین حالت برای زدن ضربه هوک می باشد و فقط کافی است با بدن خود حرکت کنید و این ضربه را حریف بزنید. مشاهده می کنید که علاوه بر تاثیرگذار بودن این ترکیب ضربه در مبارزه شما ، میزان قدرت ضربه هوک شما نیز افزایش می یابد و این به خاطر حالت بدن شما بعد از ۲ ضربه اول است.