قد بوکسور های معروف

قد بوکسورهای معروف

در این مقاله میخواهیم به معرفی و مقایسه قد بوکسورهای معروف جهان بپردازیم و ببینیم که هر کدام از بوکسورهای تاریخ چقدر بلند بودند.   محمد علی کلی : محمد علی که اسطوره تاریخ بوکس جهان می باشد دارای قد ۱۹۱ سانتی متری بود. او رقص پاهای بسیار معروفی داشت و در تحمل ضربات حریف […]