قوی ترین حریف مایک تایسون

قوی ترین حریف مایک تایسون

مایک تایسون اسطوره بوکس جهان می باشد که بازیهای خارق العاده ای را از خود به یادگار گذاشته است. اما بعضی از حریف های مایک تایسون بسیار قوی عمل کردند و با اینکه مایک در اوج بوده بسیار او را به زحمت انداخته اند. در این مقاله میخواهیم بدانیم که قوی ترین حریف مایک تایسون […]