۷ تکنیک جلوگیری از آسیب دیدن هنگام کیسه بوکس زدن

جلوگیری از آسیب هنگام کیسه بوکس زدن

چگونه موقع کیسه زدن آسیب نبینیم آیا تا به حال در هنگام کیسه بوکس زدن در باشگاه یا منزل این اتفاق برای شما افتاده که آرنج ، دست یا کمر شما ضربه ببینه و احساس ناراحتی کنید ؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده پیشنهاد میکنیم چند روزی تمرینات خودتون رو سبک تر کنید تا […]